បញ្ចុះតម្លៃ !
មានក្នុងស្ដុក

ត្រីផាត់ត្រីងៀតឆ្ងាញ់កំពង់ចាម

$46.60 $43.69

#ផ្សារធម្មគ្រឿងផ្អាប់ធម្មជាតិ សូមណែនាំ #ត្រីផាត់ត្រីងៀតឆ្ងាញ់កំពង់ចាម ដែលជាផលិតផលកំពុងមានការគាំទ្រខ្លាំងពីអតិថិជន។

១-កូនតូចៗ ទើបរៀនញុំាអាហារ ឬ មិនសូវញុំាអាហារ

២-ម៉ាក់ៗអាចយកលាយជាមួយបាយអង្ករសម្រូប ឲ្យកូនតូចៗញុំាបាន

៣-ម៉ាក់ៗអាចឲ្យកូនតូចញុំាជាមួយនំប៉ាងស្រូវសាឡី បន្ថែមជាមួយទឹកម៉ាញ់ញ្ញាណេះតិច។

៤-សម្រាប់អ្នកចង់សម្រក់គីឡុ អាចយកញុំាជាមួយនំប៉ាងបាន

៥-សម្រាប់មនុស្សចាស់ អាចជូនគាត់ពិសារជាមួយ បាយ ឬ បបរបានផងដែរ។

លុបចោល

Share

ព័ត៍មានពីផលិតផល

ព័ត៍មានផ្សេងទៀត

គោលការណ័

អាចបត់បែនបាន

ទម្ងន់

1 គីឡូ

រយៈពេលផុតកំណត់

30

ទីក្រុង/ខេត្ត

រង្វាយតម្លៃ

មិនទាន់មានការរង្វាយតម្លៃនៅឡើយទេ

Be the first to review “ត្រីផាត់ត្រីងៀតឆ្ងាញ់កំពង់ចាម”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *